Jouw gegevens in vertrouwde handen

Maakt je een afspraak met de HuisKapper? Dan hebben wij jouw gegevens nodig. De HuisKapper vindt het belangrijk dat je weet wat wij met jouw persoonsgegevens doen. En wat jouw rechten zijn. Zodat je erop kunt vertrouwen dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Welke gegevens gebruiken wij?

Bij het maken van een eerste afspraak vragen wij naar jouw naam, adres en telefoonnummer. In een enkel geval kan het zijn dat hier ook om een mailadres wordt gevraagd. Dit hangt er vanaf hoe de eerste afspraak wordt gemaakt. In geval van een vervolgafspraak volstaat normaliter het vragen naar uw naam. Slechts in een enkel geval kan dan aanvullend om jouw adres worden gevraagd. Dit doen wij bijvoorbeeld ingeval de achternaam gelijk is aan die van andere klanten. Dit helpt ons de afspraak op juiste wijze in te plannen.

Wij verzamelen geen cookies

Het is niet mogelijk om reacties achter te laten op deze website. Daarmee hebben cookies geen toegevoegde waarde voor ons.

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens:

 • om jou een knipbeurt en/of behandeling aan te kunnen bieden.
 • om een afspraak met je te kunnen plannen.
 • jouw behoeften en voorkeuren in kaart te brengen.
 • onze service beter op jouw behoeften aan te laten sluiten.
 • bij te houden hoe en wanneer wij contact met je hebben.
 • om klachten en geschillen te behandelen.

De HuisKapper is verantwoordelijk

Wij zijn verantwoordelijk voor een goede verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wij krijgen geen gegevens van derde partijen en delen jouw gegevens niet

Wij kiezen er bewust voor om geen persoonsgegevens uit te wisselen. Wij verkopen jouw gegevens niet. Daarmee loop jij geen risico dat jouw persoonsgegevens door ons toedoen op straat komen te liggen.

Hoe zorgen wij dat jouw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze website en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik te voorkomen. De HuisKapper kent duidelijke instructies m.b.t. hoe met (persoons)gegevens om te gaan.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan wij deze nodig hebben. Daarna verwijderen wij jouw gegevens.

Regels en wetten voor privacy

Wij houden ons uiteraard aan de relevante wetten en regels voor privacy. Onder andere:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • De Uitvoering Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • De Telecommunicatiewet

Jouw rechten

In de wet zijn jouw rechten geregeld. Je kan:

 • je gegevens bij ons opvragen.
 • je gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
 • je gegevens laten verwijderen. Het kan voorkomen dat wij jouw gegevens niet direct kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij jouw gegevens nog nodig hebben.
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van jouw gegevens. U kunt hiervoor via email (monique@dehuiskapper.nl) contact met ons opnemen.
 • de toestemming intrekken om jouw gegevens te gebruiken. Wij gebruiken jouw gegevens vanaf dat moment niet meer.

Laat ons weten wanneer je gebruik wilt maken van jouw rechten

Stuur een email aan monique@dehuiskapper.nl. Wij reageren binnen 10 werkdagen na ontvangst van jouw email.

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld wanneer er iets verandert in de wetten of regels. Of indien wij nieuwe diensten ontwikkelen. Op de website van De HuisKapper vind je altijd de laatste versie. Deze versie is van 20 mei 2018.